โทนเสียงในการร้องเพลงมีกี่ระดับ?! ฝึกร้องเพลงอย่างไร ให้ไพเราะมากยิ่งขึ้น

เชื่อว่า หลายคนน่ามีความกังวลเวลาร้องเพลงใส่ไมโครโฟน ด้วยเสียงที่เปล่งออกมาไม่ใช่อย่างที่คิด ทั้งผิดคีย์ และเพี้ยนเกินจะแก้ไข บางท่านแค่หายใจก็เพี้ยนแล้ว หมดกังวลไปได้เลย เพราะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโทนเสียงกันค่ะ

โทนเสียง (voice project) มี 3 ระดับ คือ

1. Chest voice คือเสียงที่อยู่ระดับหน้าอก หรือที่เรียกกันว่าเสียงต่ำ เมื่อใช้เสียงระดับนี้หน้าอกจะสั่น ให้ลองเอามือจับที่หน้าอกแล้วเปล่งเสียง “เออ…” หากหน้าอกสั่นๆ แสดงว่าเราเปล่งเสียงออกมาได้ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าหากยังไม่ถูกให้ฝึกไปเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความสั่นที่หน้าอก 

2. Middle voice คือเสียงที่อยู่บริเวณโพรงแก้มและใบหน้า หรือที่เรียกทั่วไปว่าเสียงระดับกลาง เมื่อใช้เสียงระดับนี้ให้เสียงอยู่ระดับใบหน้า เมื่อใช้เสียงระดับนี้เสียงจะกังวาน และถ้าหากอยู่บริเวณโพรงแก้มจะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้น

3. Head voice หรือที่เรียกกันว่าเสียง แม่มด คือเสียงสูง เสียงจะอยู่บริเวณกะโหลกศีรษะ เสียงที่เปล่งออกมาจะแหลมเหมือนเสียงแม่มด แต่เมื่อนำมาใช้ในการร้องเพลงจะเป็น “เสียงหลบ” (เสียงหลบ คือเสียงที่เปล่งออกมาไม่เต็มเสียง / ครึ่งหนึ่งของเสียง) ในการฝึก ให้พูดเหมือน แม่มด จากนั้นให้ทำเสียงแม่มดครึ่งเสียง

เทคนิคดีๆ สามารถฝึกเสียงได้ด้วยตัวเองได้ง่ายๆที่บ้าน หมั่นฝึกร้องเพลง ปรับโทนเสียงที่ใช้ เพื่อน้ำเสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้นนะคะ