HARMONY

Music and Performance Academy

MUSIC TRAINER

วิศรุต สนธิเกษตริน (ครูน๊อต)

ประสบการณ์การดนตรี / การสอน
– ระดับปริญญาตรี ภาควิชาดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยราชภัทรจันทรเกษม
– ระดับปริญญาโท MBA Marketing มหาวิทยาลัยบูรพา
– ไปศึกษาต่อ วิชาดนตรี และ Ukulele ที่ มลรัฐ Hawaii USA
– นักร้องนักดนตรี ประสบการณ์กว่า 20 ปี
– อาจารย์พิเศษ ในภาควิชาเลือก ดนตรีสากล วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พศ 2548-2551
– อาจารย์สอนวิชา Voice Guitar และ Ukulele ตามสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน
– Producer นักแต่งเพลง ผลงาน – เพลงประกอบ รายการ Bridge 9 Singing
– เพลงประกอบละคร ห้องแห่งความรัก – เพลง หวั่นไหว ศิลปิน ไอ๋ พิมชญาภา & จิ๊บ วสุ
– Producer ค่าย White Magic
 – ครูผู้สอน ไข้+เซ้ง นักแสดงจาก มายากาล The series.

ครูมิว

ประสบการณ์การดนตรี / การสอน
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาVoiceClassicจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาดนตรีศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– เคยเข้าร่วมแข่งโอเปร่า competition ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ประมาณชมเชยอันดับที่
– เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยศิลปากรประกวดดนตรีโฟล์คซองของมหาวิทยาลัยได้อันดับ 2
– จบหลักสูตร English for Research writing จากสถาบัน Cambridge Education International จากประเทศสิงคโปร์
– เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในงาน SC Festival English contest ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
– ครูผู้สอนที่สถาบันดนตรี KPN สาขาโลตัสบางแค
– ครูผู้สอนที่สถาบันดนตรียามาฮ่าสาขาพระราม 2
– ครูผู้สอนที่สถาบันดนตรี KPN สาขาพุทธบูชา
– ครูผู้สอน นำโชค นักแสดงจาก Heart by heart The series

รับประกันและการันตี

รีวิวจากลูกค้า

เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

การร้องพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม