เริ่มต้นฝึกร้องเพลงอย่างไร ให้ไพเราะ (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการร้องเพลง)

หลายคน..เกิดมาพร้อมกับน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ และมีหลายต่อหลายคนที่ร้องเพลงได้ดีทั้งๆที่ไม่เคยฝึกฝนอะไรมากมาย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์เฉพาะบุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนที่ร้องเพลงไม่ได้เลย ร้องไม่ตรงจังหวะ และคีย์เสียงที่ถูกต้อง ซึ่งการร้องเพลง ก็เปรียบเสมือนการตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การจะร้องเพลงได้ดี ต้องหมั่นฝึกฝน ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่มีทักษะในการร้องเพลงเท่านั้น แต่ร่วมไปถึงนักร้องมืออาชีพชื่อดังทั่วโลก ก็ต้องฝึกฝน เพื่อพัฒนาเสียงร้องให้ดีอยู่เสมอ การร้องเพลงจึงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงต้องมีความตั้งใจและฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อทำให้ขากรรไกร กล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่ใช้ในการร้องเพลงจดจำวิธีการเปล่งเสียง ในการร้องเพลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกร้องเพลงควรหมั่นฝึกซ้อมนั้น คือ ฝึกการหายใจ การหายใจในการร้องเพลงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนกันอย่างจริงจัง เพราะถ้าหากหายใจไม่ถูกวิธี จะไม่สามารถเปล่งเสียงในบางคำออกมาได้ หรือเสียงไม่มีพลังและไม่สามารถที่จะร้องจบวรรคได้อย่างต่อเนื่อง เรามาเริ่มเรียนรู้การหายใจเพื่อการร้องเพลงให้ไพเราะกันเลยค่ะ

1. หายใจให้ลมเข้าทางปากและจมูกพร้อมกัน (หายใจเข้าให้ท้องพอง เก็บลม ห้ามยกหน้าอกขึ้น หากยกหน้าอกขึ้นจะทำให้เสียงที่เปล่งออกมาไม่ทรงพลัง และจะทำให้เหนื่อยง่าย วิธีที่ถูกคือ หายใจเเข้าลมเข้าท้องพอง หายใจออกลมออกท้องยุบ) เมื่อหายใจเข้าแล้วให้เก็บลมไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วหายใจออก

2. ใช้มือข้างหนึ่งจับที่หน้าท้อง และอีกข้างจับใต้ซี่โครงซี่สุดท้าย แล้วหายใจเข้าให้เต็มปอด (ห้ามยกหน้าอก เพื่อให้ปอดดันกระบังลมลงไปข้างล่าง) เก็บลมไว้ 3 วินาที แล้วค่อยๆปล่อยลมออกมาให้มีเสียงลม (เสียง ซี) ให้ได้ยาวที่สุดจนหมดลม (ลมที่ปล่อยออกมาจะต้องนิ่งและเป็นลมเดียว) หากสามารถจับเวลาได้ จดีต่อการฝึกมากๆค่ะ เพราะจะได้จดสถิติไว้ด้วยว่าในแต่ละครั้งทำได้นานเท่าไหร่ ในครั้งต่อๆไปมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือไม่ เวลาที่ควรจะทำให้ได้คือ 20 วินาทีขึ้นไป ฝึกบ่อยๆเพื่อให้ร่างกายเกิดความเคยชิน

3. เมื่อปล่อยลมออกมาให้นิ่งและนานได้แล้ว การเริ่มฝึกหายใจแบบเป็นช่วงๆจึงเป็นสิ่งถัดมาที่ผู้ฝึกร้องเพลงควรให้ความสำคัญ การปล่อยลมเป็นช่วงเป็นการฝึกการเห็บลมหายใจเมื่อเปล่งเสียงออกมา เพื่อไม่ให้หมดลมก่อนที่จะจบวรรค ให้หายใจเข้าให้เต็มปอด ใช้ปากและจมูกสูดอากาศเข้าไปอย่างเต็มปอด เก็บลมไว้ 3 วินาที แล้วค่อยปล่อยลมออกมาเป็นช่วงๆ เท่าๆกัน อย่างช้าๆ ปล่อยลมออกจนหมดในลมหายใจด้วย โดยใช้เสียง ซี.. ซี่.. ซี่..

ในช่วงแรก ผู้ฝึกร้องเพลงอาจยังมีความรู้สึกไม่ชิน และยากกว่าปกติ ผู็เริ่มต้นฝึกร้องเพลง จึงควรฝึกทุกวัน เมื่อร่างกายเริ่มชินแล้วจะทำให้หายใจตามวิธีข้างต้นนี้ได้เองโดยอัตโนมัติ และการร้องเพลงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ