ออกเสียงให้ถูกต้อง ร้องเพลงอะไรก็เพราะ! เทคนิคการฝึกออกเสียงสำหรับผู้รักการร้องเพลง

การออกเสียง และรู้จักใช้ปากให้ถูกรูปแบบเสียง ต้องไม่อายที่จะออกเสียงและเรียนรู้การใช้รูปปากในการออกเสียงให้มีความเป็นสวยงามแบบธรรมชาติ มั่นใจ หากเราไม่มั่นมั่นใจ เสียงที่ออกมาก็จะไม่ชัดถ้อยชัดคำและไม่มีพลังเท่าที่ควร ดังนั้น ต้องไม่ห่วงสวยมากจนเกินไป ช่วงเริ่มต้นการฝึกร้องเพลง อาจใช้วิธีการร้องเพลงหน้ากระจกเพื่อสังเกตทท่าทางและบุคลิกของตัวเอง เพื่อสร้างความมั่นใจกันก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มการฝึกออกเสียงกันได้เลย

การฝึกออกเสียง เริ่มต้นง่ายๆที่ละขั้นตอน ดังนี้

1. หายใจเข้า เก็บลมก้อนโตๆเอาไว้ แล้วเปล่งเสียง “ อา..” จนหมดลมก้อนนั้น ฝึกจนเสี่ยงนิ่งเป็นลมเดียว

2. เมื่อฝึกจนได้แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นเสียงอื่น เช่น เอ.. , อี.. , โอ.. , อือ.. , อู.. , อา..

3. ฝึกการไล่ บันไดเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที การออกเสียงไล่สเกลหลายคนคงเคยฝึกกันมาบ้างแล้ว และคงทราบว่าแต่ละตัวออกเสียงยังไง ให้เริ่มฝึกออกเสียง ไล่เสียงไปเรื่อยๆ จนสามารถจดจำว่า แต่ละตัวจะต้องออกเสียงระดับไหนและรูปปากเป็นอย่างไรโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้เปลี่ยนจาก โด เร มี เป็นออกเสียงตัวเดียวและลมหายใจก้อนเดียว เช่น เสียง “ เอ ” คือ ให้ไล่ สเกล (บันไดเสียง) โดยใช้คำว่า เอ

4. ในการออกเสียงจะมีพยัญชนะ 3 ตัว ที่เสียงจะอยู่ที่โพรงจมูก หากออกเสียงถูกตำแหน่งจะทำให้เสียงที่เปล่งออกมา ก้องกังวาน พยัญชนะ 3 ตัวนั้น คือ ง น ม ให้ฝึกโดยใช้มือจับที่จมูกแล้วเปล่งเสียงพยัญชนะนั้นออกมา หากรู้สึกว่าจมูกสั่นๆ แสดงว่าเราออกเสียงถูกต้องค่ะ