วอร์มเสียงก่อนการร้องเพลง เทคนิคง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนเสียงเพี๊ยน ให้เป็นเสียงเพราะ

การเล่นกีฬายังต้องมีการวอร์มร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเล่นกีฬา เมื่อกล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุ่น นักกีฬาก็จะสามารถเล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับการการร้องเพลง ก่อนที่เราจะร้องให้เพราะได้ และเกิดความสมบูรณ์แบบก็ต้องมีการวอร์มเสียงก่อน เพื่อปลุกเสียงของเราให้ตื่นและมีความยืดหยุ่นของเส้นเสียง สามารถเปล่งเสียงออกมาได้แบบไม่ติดขัด

โดยวิธีการวอร์มเสียงง่าย ๆ ด้วยไล่เสียงตามลำดับ ดังนี้

โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด

นักร้องหรือผู้ฝึกร้องเพลงควรใส่ใจเรื่องการวอร์มเสียง + ยืดเสียง อย่างสม่ำเสมอ การฝึกวอร์มเสียงและยืดเสียงนั้นนอกจากจะช่วยให้เส้นเสียงแข็งแรงและยืดหยุ่นแล้วยังช่วยเพิ่มช่วงเสียง (Vocal Range) ให้เราได้อีกด้วยค่ะ