Groove คืออะไร

หลายคนคงไม่เคยเห็น
หลายคนคงไม่รู้จัก
ถ้าถามว่า แล้วรู้จัก Groove riders ไหม ก็จะกลายเป็น ดักแก่ไปทันที 😂

เรื่องของกรูฟนั้น ความหมายจริงๆคือ การรู้สึกเข้าไปกับจังหวะของเพลง
ไม่ใช่แค่เรื่องของการร้องให้ตรงจังหวะเท่านั้น
โรงเรียนดนตรีบางแห่ง จะสอนให้มีการโยกซ้ายขวาในการร้องเพลงเพื่อให้รู้สึกไปกับจังหวะให้ได้🎵

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนพูดถึงน้อย แต่ก็มี
หากจะให้รู้สึกถึงกรูฟได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการขยับตัว โยกตามจังหวะ หรือบางคนอาจใช้วิธีดีดนิ้วไปด้วย หากร้องตัวนิ่งๆ ก็ยากที่จะรู้สึกถึงกรูฟได้

นี่เป็นเพียงการเกริ่นถึงกรูฟเท่านั้น อาจจะเข้าใจยาก แต่เชื่อว่าลองทำตามดู น่าจะรู้สึกถึงกรูฟได้แน่นอน 🎶